Ngày 06/6/2024, đấu giá gỗ, củi vườn cây cao su thanh lý để thực hiện công tác luân canh năm 2024 tại tỉnh Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị thông báo bán đấu giá ngày 06/6/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị; Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản: Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị; Địa chỉ: Số 264 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 06/6/2024. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị;

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá

- Tài sản đấu giá: Gỗ, củi vườn cây cao su thanh lý để thực hiện công tác luân canh năm 2024, cụ thể: Diện tích thanh lý: 36,60 ha; Tổng số cây thanh lý: 15.004 cây; Trữ lượng: Gỗ là 2.138,88 ster; củi 495,42 ster;

- Nơi có tài sản: Thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước

- Giá khởi điểm: 942.060.000 đồng. Tiền đặt trước: 188.000.000 đồng.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/6/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/6/2024 (Trong giờ hành chính, khách hàng có thể nộp trước thời gian trên vì lý do cá nhân), khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3902201007221 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị mở tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/6/2024 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị (trong giờ hành chính).

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật. Hồ sơ tham gia đấu giá giá được bỏ trong một bì thư dán kín (theo mẫu của Trung tâm DV BĐG tài sản Quảng Trị) có niêm phong chữ ký khách hàng tại các mép của phong bì đựng phiếu.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 02333 550 854.

Chuyên đề