Ngày 06/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang thông báo bán đấu giá ngày 06/06/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 Linh Trung, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức - 2/267, đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, TP. HCM.

Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: QSDĐ thuộc TĐ số 1095-9, TBĐ thứ 2 xã An Phú, huyện Thủ Đức tọa lạc tại P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM (nay là 14A-21 đường Thảo Điền, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM) cùng tài sản gắn liền với đất là căn nhà số 14A-21 đường Thảo Điền, P. Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP. HCM. Theo GCN QSDĐ số T 369519, vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00047/2a QSDĐ/341/TNMT do Sở TN&MT TP.HCM cấp ngày 23/08/2004, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 15/10/2004; Bản đồ hiện trạng vị trí do Trung tâm Đo đạc bản đồ Sở TN&MT TP.HCM lập ngày 25/12/2023 được Trung tâm Kiểm định bản đồ và Tư vấn TN - MT kiểm tra nội nghiệp ngày 27/12/2023; Bản vẽ sơ đồ nhà đất được Trung tâm Đo đạc bản đồ - Sở TN&MT TP.HCM lập ngày 25/12/2023. Thửa đất: Theo GCN: TĐ: 1095-9; TBĐ: Thứ 2 xã An Phú, huyện Thủ Đức; DT: 318 m2; MĐSD: làm nhà ở; THSD: lâu dài. Theo BĐHTVT: Khu đất DT (theo hiện trạng): 322,3 m2; Nhằm thửa: 32 (TPC 32-1, 32-2); TBĐ: số 51, Bản đồ địa chính P.Thảo Điền, Tp. Thủ Đức (theo tài liệu năm 2021) (Tờ bản đồ số: tờ 51, Bản đồ địa chính, P.Thảo Điền, Q.2 – Tài liệu năm 2003); So với GCN thì phần DT theo hiện trạng lớn hơn 4,3 m2, là phần nằm trong lộ giới đường, người trúng đấu giá phải chấp hành tháo dỡ hàng rào, trả lại phần lộ giới khi cơ quan NN có yêu cầu. Nhà ở: Theo GCN: không có tài sản trên đất. Theo BVSĐNĐ: Số tầng: 02; Kết cấu nhà: Tường gạch, cột BTCT, sàn BTCT, mái BTCT + ngói; Tổng DTSXD theo hiện trạng: 265,6 m2 (Tầng 1 (DTXD): 147,6 m2; Tầng 2: 118,0 m2). Căn cứ Công văn số 1967/KTST-ĐB2 ngày 01 tháng 3 năm 2000 TĐ số 1095-9, TBĐ số 2 (Tài liệu 2003), Xã An Phú; thuộc mẫu nhà B với các chỉ tiêu như sau: DT khuôn viên: 318,0 m2; DTXD: 150,0 m2; Tầng cao: 02 tầng ; hình thức mái: mái ngói; Khoảng lùi tại trục đường chính: ≥3,5m; Khoảng lùi tại trục đường cụt: ≥2,5m; Khoảng lùi so với ranh đất: ≥ 2,5m. Người trúng đấu giá phải chấp hành theo các quyết định về quy hoạch và có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc hoàn công, cấp GCN. đối với phần DT đất XD không phù hợp quy hoạch, khi được cấp GCN cơ quan có thẩm quyền yêu cầu buộc tháo dỡ thì phải thực hiện tháo dỡ theo quy định và chịu mọi chi phí liên quan.

Giá khởi điểm: 77.607.645.000 đồng * Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: lúc 08h30 ngày 06/06/2024 tại số 197 Linh Trung, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 03/06/2024.

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá TS tham khảo và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 Linh Trung, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 39100057 hoặc Giám đốc công ty ông Nguyễn Văn Sĩ: 0906726722.

Chuyên đề