Ngày 06/06/2024, đấu giá nhà và đất tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Việt Phát thông báo bán đấu giá ngày 06/06/2024 như sau:

Nhà và đất tại thửa đất số 445, tờ bản đồ số 111, Tổ 89 Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. GKĐ: 2.307.058.769 đồng. Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng, tiền đặt trước 250.000.000 đồng. Bước giá: 10.000.000 đồng.

-Xem tài sản từ ngày 13/05/2024 đến 09 giờ ngày 03/6/2024 tại thửa đất số 445, tờ bản đồ số 111, Tổ 89 Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

-ĐKĐG từ ngày thông báo đến 09 giờ ngày 03/6/2024. Nộp tiền đặt trước trong các ngày 03,04,05/06/2024.

Dự kiến ĐG lúc 14 giờ 00 ngày 06/06/2024 tại Hội Trường Tòa nhà Diamond Time số 35 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ mua hồ sơ, đăng ký đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Đại Việt Phát – số 139 Mạc Đăng Doanh, tp Đà Nẵng (trong giờ hành chính) ĐT: 0914.112184

Tất cả các tài sản trên được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư Pháp: dgts.moj.gov.vn

Chuyên đề