Ngày 05/7/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chi nhánh Đắk Lắk Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên thông báo bán đấu giá ngày 05/7/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Chi nhánh Đắk Lắk Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên, Số 05 Phan Trọng Tuệ, P.Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản đấu giá:

- TS 01: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất thuộc TĐ số: 219; TBĐ số: 36; diện tích: 8.290,3m2; HTSD: Sử dụng riêng; MĐSD: đất trồng cây lâu năm; THSD: 01/07/2064; toạ lạc tại thôn Đồng Tiến, xã Đliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Đất được UBND huyện Krông Năng cấp GCN QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ số CC 368550, số vào sổ cấp GCN: CH02884 cấp ngày 12/01/2018 cho ông Trịnh Xuân Chúc và bà Nguyễn Thị Thắm.

- TS 02: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất thuộc TĐ số: 222; TBĐ số: 36; diện tích: 3.788,3 m2; HTSD: Sử dụng riêng; MĐSD: đất trồng cây lâu năm; THSD: 01/07/2064; toạ lạc tại thôn Đồng Tiến, xã Đliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Đất được UBND huyện Krông Năng cấp GCN QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ số CC 368551, cấp ngày 12/01/2018 cho ông Trịnh Xuân Chúc và bà Nguyễn Thị Thắm. Tài sản gắn liền với đất gồm: 02 ao đào.

- TS 03: Gồm 02 thửa đất:

+ Thửa đất 01: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất thuộc TĐ số: 07 (thửa mới 220); TBĐ số: 106 (tờ bản đồ mới 36); diện tích: 15.135,2 m2 (Theo trích lục bản đồ địa chính số 2363/TL-CNKN ngày 13/7/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Năng); HTSD: Sử dụng riêng; MĐSD: đất trồng cây lâu năm; toạ lạc tại thôn Đồng Tiến, xã Đliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Diện tích theo GCN QSDĐ là: 13.050 m2 được UBND huyện Krông Năng cấp GCN QSDĐ số AC 486664, cấp ngày 27/3/2006 cho hộ ông Trịnh Xuân Chúc. Tài sản gắn liền với đất gồm: 900 cây cà phê vối, 12 cây sầu riêng Đô Na, hệ thống ống nước tưới.

+ Thửa đất 02: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất thuộc TĐ số: 06 (thửa mới 221); TBĐ số: 106 (tờ bản đồ mới 36); diện tích: 4.228,7 m2 (Theo trích lục bản đồ địa chính số 2363/TL-CNKN ngày 13/7/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Năng); HTSD: Sử dụng riêng; MĐSD: đất trồng cây lâu năm; toạ lạc tại thôn Đồng Tiến, xã Đliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Diện tích theo GCN QSDĐ là: 4.330m2 được UBND huyện Krông Năng cấp GCN QSDĐ số AC 486664, cấp ngày 27/3/2006 cho hộ ông Trịnh Xuân Chúc. Tài sản gắn liền với đất gồm: 01 ngôi nhà xây cấp 4, xây dựng năm 2014, diện tích: 110,3m2, 68 cây cà phê vối, hệ thống ống nước tưới. (Chi tiết theo thông báo đấu giá số: 0504A/2024/TBĐGCAONGUYEN.ĐL ngày 07/6/2024 của Chi nhánh Đắk Lắk Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên).

3. Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: Số 03 Lê Duẩn, Thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

4. Giá khởi điểm: 1.758.141.900 đồng.

5. Tiền đặt trước: 351.628.380 đồng

6. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 02/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/7/2024 (Bằng hình thức chuyển khoản)

7. Thời hạn mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 02/7/2024 tại trụ sở Chi nhánh Đắk Lắk Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên (trong giờ hành chính). (Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính) được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

8. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 02/7/2024 tại nơi có tài sản.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 05/7/2024, tại trụ sở Chi nhánh Đắk Lắk Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên - Số 05 Phan Trọng Tuệ, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk – ĐT 0837.797.985.

Chuyên đề