Ngày 05/7/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DHL thông báo bán đấu giá ngày 05/7/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh DHL; địa chỉ: Số 59 đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Si Ma Cai; Địa chỉ:TDP Hoàng Thu Phố, TT. Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất (Thửa số 170 và thửa số 173) tại TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

+ Tổng giá khởi điểm: 700.000.000 đồng

+ Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng thửa; Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hs/thửa đất.

4.Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:Từ ngày 24 đến ngày 26/6/2024 tại TDP Hoàng Thu Phố, TT. Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính)

- Bán hồ sơ: Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 02/7/2024 tại Công ty Đấu giá hợp danh DHL và Công ty đấu giá hợp danh DHL – Chi nhánh Lào Cai, địa chỉ: Số nhà 185, đường Lê Quang Đạo, tổ 20, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá qua đường bưu chính từ ngày 17/6/2024 đến ngày 02/7/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh DHL – Chi nhánh Lào Cai, địa chỉ: Số nhà 185, đường Lê Quang Đạo, tổ 20, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 không thuộc các trường hợp bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định, có đủ năng lực hành vi dân sự theo pháp luật, mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

7. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 02/7/2024 đến hết ngày 04/7/2024 nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh DHL.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá): 09 giờ 30 phút ngày 05/7/2024 tại Tại hội trường tầng 3, Trụ sở hợp khối ban QLDA, Tài chính - Kế hoạch huyện Si Ma Cai (địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, TT. Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh DHL; địa chỉ: Số 59, đường Cả Trọng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: (0204) 3525.676.

Công ty Đấu giá hợp danh DHL – Chi nhánh Lào Cai, địa chỉ: Số nhà 185, đường Lê Quang Đạo, tổ 20, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai . ĐT: 0369.428.695 hoặc 0386.179.888.

Chuyên đề