Ngày 05/4/2024, đấu giá lô 258 xe mô tô, xe gắn máy là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật thông báo bán đấu giá ngày 05/4/2024 do Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật. Địa chỉ: Số 40 đường Đặng Dung, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Địa chỉ:TT Liên Hương, huyệnTuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá: Lô 258 xe mô tô, xe gắn máy là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, bán dưới dạng phế liệu, không đủ điều kiện đăng ký lại.

Giá khởi điểm: 170.760.000 đồng. Tiền đặt trước: 34.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tổ chức đấu giá:

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ; bán hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/3/2024 đến 17h00 ngày 02/4/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật.

- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30 ngày 02/4/2024 đến 17h00 ngày 04/4/2024.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 05/4/2024 tại trụ sở Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật.

Địa chỉ: Số 40 đường Đặng Dung, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0916.631.179 - Email: daugiaminhnhat@gmail.com.

Chuyên đề