Ngày 05/07/2024, đấu giá 01 xe múc đất tại tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá ngày 05/07/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Cơ quan có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Đại Lào (496 QLộ 20, thôn 3, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

1. Tài sản đấu giá: 01 Xe múc đất có ký hiệu CAT 300B, không biển kiểm soát đã qua sử dụng, gầu 0.9m3, sản xuất năm 1993.

2. Giá khởi điểm tài sản: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).

3. Nơi có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Đại Lào (496 QLộ 20, thôn 3, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

4. Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 02/07/2024 tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng).

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 05/07/2024 tại Ủy ban nhân dân xã Đại Lào (496 QLộ 20, thôn 3, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá Bằng bỏ phiếu gián tiếp (một lần).

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Chuyên đề