Ngày 04/7/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 7, TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá ngày 04/7/2024 như sau:

TS: QSDĐ diện tích là 319,42m2 và công trình diện tích sàn xây dựng là 486,25m2 thuộc thửa đất số 51, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại địa chỉ 07 Lô B khu nhà ở CBCS Cục B54- Tổng cục 5 – Bộ Công an, phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. GKĐ: 30.271.500.000đ. Tiền đặt trước: 4.540.725.000đ.

Người có TS: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7. Địa chỉ: số 1 đường Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Hình thức đấu giá TS: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Xem TS từ 08h00 ngày 17/6/2024 đến 17h00 ngày 21/6/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm xemTS:Tại nơi có tài sản. Mua hồ sơ, nhận đăng ký: từ 08h00 ngày 10/6/2024 đến 17h00 ngày 01/7/2024 (trong giờ hành chính). Nhận tiền đặt trước: ngày 01/7/2024, ngày 02/7/2024 và ngày 03/7/2024 (trong giờ hành chính). Tổ chức đấu giá TS vào lúc 10h00 ngày 04/7/2024.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính, phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký, tổ chức đấu giá TS tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh: số 79 đường 44, phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.8815.4369.

Chuyên đề