Ngày 04/07/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Tây Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang thông báo bán đấu giá ngày 04/07/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 Linh Trung, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), trụ sở chính: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. Điện thoại: 0919 933 281.

Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

TS1: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại TĐ số: 157, TBĐ số: 4, địa chỉ: ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh theo GCN QSDĐ QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CS03721 do Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh cấp ngày 07/09/2018, cập nhật chuyển nhượng ngày 17/03/2020. DT: 196,3m2. HTSD: sử dụng riêng. MĐSD: Đất ở tại nông thôn (ONT). THSD: lâu dài. GKĐ: 540.000.000 đồng.

TS2: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại TĐ số: 158, TBĐ số: 4, địa chỉ: ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh theo GCN QSDĐ QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CS03719 do Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh cấp ngày 07/09/2018, cập nhật chuyển nhượng ngày 17/03/2020. DT: 195,6 m2. HTSD: sử dụng riêng. MĐSD: Đất ở tại nông thôn (ONT). THSD: lâu dài. GKĐ: 535.000.000 đồng.

TS3: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại TĐ số: 159, TBĐ số: 4, địa chỉ: ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh theo GCN QSDĐ QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CS03720 do Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh cấp ngày 07/09/2018, cập nhật chuyển nhượng ngày 17/03/2020. DT: 194,8 m2. HTSD: sử dụng riêng. MĐSD: Đất ở tại nông thôn (ONT). THSD: lâu dài. GKĐ: 535.000.000 đồng.

TS4: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại TĐ số: 1142 và 1143, TBĐ số: 51, địa chỉ: Khu phố Lộc Bình, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh theo GCN QSDĐ QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN: CS20265 do Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/11/2021, cập nhật chủ sở hữu ngày 16/6/2022. DT: 3010,8 m2. HTSD: sử dụng riêng. MĐSD: Đất ở tại đô thị 200 m2; Đất trồng cây hàng năm khác 2810,8 m2. THSD: Đất ở tại đô thị: lâu dài (thửa 1142); Đất trồng cây hàng năm khác: đến ngày 30/06/2064 (thửa 1143). Tham khảo App quy hoạch tỉnh Tây Ninh: tài sản thuộc quy hoạch đất ở tại đô thị. GKĐ: 3.560.000.000 đồng.

Tài sản được bán đấu giá theo nguyên hiện trạng thực tế. Người trúng đấu giá tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá và chịu thuế, chi phí, phí, lệ phí trong quá trình chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Tiền đặt trước: 10%/giá khởi điểm

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: TS1,2,3 lúc 08h30, TS4 lúc 09h00 cùng ngày 04/07/2024 tại số 197 Linh Trung, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 01/07/2024.

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá TS tham khảo và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 Linh Trung, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Điện thoại: 028 39100057 hoặc Giám đốc công ty ông Nguyễn Văn Sĩ: 0906726722.

Chuyên đề