Ngày 03/6/2024, đấu giá 1.162,2m3 cát đen không rõ nguồn gốc tại tỉnh Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá ngày 03/6/2024 như sau:

1. Đơn vị thực hiện việc đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Đội quản lý thị trường số 4; Đường Hai Bà Trưng, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản, địa điểm để tài sản đấu giá:

* Tên tài sản: Lô hàng gồm 1.162,2m3 cát đen không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản số 86/QĐ-QLTTBN ngày 17/4/2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh.

* Địa điểm để tài sản đấu giá:

- 505,2 m3 để tại bãi tập kết VLXD - Công ty TNHH Cao Long thuộc địa phận xã Hoài Thượng, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

- 419m3 để tại bãi tập kết VLXD - Công ty TNHH Công Nguyệt thuộc địa phận xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

- 238m3 để tại bãi tập kết VLXD - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Cảng Bắc Ninh, thuộc địa phận xã Thái Bảo, huyện Gia Bình,

tỉnh Bắc Ninh.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Giá khởi điểm: 81.354.000 đồng. * Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/01 hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 22/5/2024 đến 17h00 ngày 29/5/2024 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại tầng 3 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: 9h00 ngày 03/6/2024.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Chi tiết xem Thông báo tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hoặc liên hệ số ĐT: 02223 874 777)./.

Chuyên đề