Ngày 03/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt thông báo bán đấu giá ngày 03/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt

2. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thủ Dầu Một: Số 37 đường Yersin, phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

* Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số: 192, tờ bản đồ số: 25 tại địa chỉ: Xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; Diện tích: 7584,3 m2. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số CY 322914 (Số vào sổ cấp GCN: CS08678) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 09/12/2020 cho Ông Nguyễn Vũ Sương.

* Tài sản 02: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số: 185, tờ bản đồ số: 25 tại địa chỉ: Xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; Diện tích: 1170,7 m2. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số CY 322915 (Số vào sổ cấp GCN: CS08679) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 09/12/2020 cho Ông Nguyễn Vũ Sương.

- Tổng giá khởi điểm: 32.370.000.000 VNĐ; Tiền đặt trước: 3.237.000.000 VNĐ

4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ 13/05/2024 đến 31/05/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh và BIDV Thủ Dầu Một: Số 37 đường Yersin, phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

5. Thời gian địa điểm đấu giá: 15h00 ngày 03/06/2024 Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

6. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, tiến hành nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định và Khách hàng tham gia đấu giá đồng thời 02 tài sản nêu trên.

Chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh – ĐT: 028.6270.4858

Chuyên đề