Ngày 01/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình tổ chức đấu giá lần 3 – Đấu giá theo thủ tục rút gọn ngày 01/6/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 189, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với thửa đất số 101, tờ bản đồ số 21; Diện tích: 2632,9m2; Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 10, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ; Thời hạn sử dụng: Đến ngày 09 tháng 10 năm 2067. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần

- Giá khởi điểm: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật).

- Tiền đặt trước: Nộp 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ:Ba tỷ đồng)/01 hồ sơ đăng ký.

4. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Điều 55 và điều 56 Luật Đất đai 2013 và các quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016, có nhu cầu sử dụng đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành tốt pháp luật đất đai, thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các đối tượng trên được đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải có đủ điều kiện sau:

+ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định.

+ Đã xem tài sản đấu giá/giấy tờ về tài sản và các tài liệu có liên quan, đọc kỹ quy chế cuộc đấu giá và chấp nhận các quy định của quy chế cuộc đấu giá đã ban hành; chấp nhận hiện trạng của tài sản và chấp nhận giá khởi điểm đã được thông báo.

+ Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá.

+ Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư (Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải chứng minh được nguồn tài chính phải tối thiểu bằng giá khởi điểm của tài sản đấu giá);

+ Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do

Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác (Có bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

+ Một tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty hoặc có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

+ Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

5 . Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời hạn tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 22/5/2024 đến 17h00/ ngày 30/5/2024.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/5/2024 đến 17h00/ ngày 30/5/2024. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại. (Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 9h00/ ngày 01/6/2024

- Địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá trên: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 0232.3828928. Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn./.

Chuyên đề