(BĐT) - Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho ngành than đến năm 2030 khoảng 269.003 tỷ đồng, bình quân khoảng 17.934 đồng/năm. 
Từ nay đến năm 2020, nhu cầu vốn đầu tư cho ngành than là 96.566 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Từ nay đến năm 2020, nhu cầu vốn đầu tư cho ngành than là 96.566 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Đây là một trong những thông tin nhấn mạnh tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Theo Quy hoạch, từ nay đến năm 2020, nhu cầu vốn đầu tư cho ngành than là 96.566 tỷ đồng (vốn đầu tư mới và cải tạo mở rộng là 89.026 tỷ đồng, đầu tư duy trì sản xuất là 7.540 tỷ đồng); giai đoạn 2021 - 2030, nhu cầu vốn đầu tư khoảng 172.437 tỷ đồng (đầu tư mới và cải tạo mở rộng là 146.880 tỷ đồng, đầu tư duy trì sản xuất là 25.557 tỷ đồng). Nguồn vốn đầu tư cho ngành than dự kiến thu xếp từ vốn tự có, vốn vay thương mại, vay ưu đãi, huy động qua thị trường chứng khoán và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này nhằm xây dựng ngành than Việt Nam trở thành ngành công nghiệp phát triển; có sức cạnh tranh cao; có trình độ công nghệ tiên tiến so với khu vực. Việt Nam phát triển ngành than trên cơ sở khai thác, chế biến, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên than của đất nước; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng đủ than cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; sản xuất và tiêu thụ than bảo đảm bền vững, đáp ứng lâu dài cho nhu cầu sử dụng trong nước; thực hiện kinh doanh than theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, hài hòa với thị trường than thế giới.