Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ủy quyền đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh 5A thông báo bán đấu giá lần 2 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ủy quyền ngày 27/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh 5A. Địa chỉ: 46-LK30 đường số 7, Khu đô thị 5A, khóm 4, phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại: 02996 560777

2. Tài sản đấu giá: 1: BĐS tại thửa đất số: 350, tờ bản đồ số: 27, diện tích: 3322,50m2; MĐSD: Đất CLN; 2: BĐS tại thửa đất số: 1142, tờ bản đồ số: 34, diện tích: 1614,9m2; MĐSD: Đất CLN; 3: BĐS tại thửa đất số: 227, tờ bản đồ số: 26, diện tích: 2831,0m2; MĐSD: Đất CLN; 4: BĐS tại thửa đất số: 67, tờ bản đồ số: 26, diện tích: 1415,0m2; MĐSD: Đất CLN; 5: BĐS tại thửa đất số: 122, tờ bản đồ số: 26, diện tích: 518,50m2; MĐSD: Đất CLN (126,80m2), đất LUC (391,70m2); 6: BĐS tại thửa đất số: 110, tờ bản đồ số: 26, diện tích: 1414,10m2; MĐSD: Đất CLN (993,10m2), đất LUC (421m2); 7: BĐS tại thửa đất số: 11, tờ bản đồ số: 34, diện tích: 1535,3m2; MĐSD: Đất LUC; 8: BĐS tại thửa đất số: 356, tờ bản đồ số: 34, diện tích: 722m2; MĐSD: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 9: BĐS tại thửa đất số: 1292, tờ bản đồ số: 34, diện tích: 721,6m2; MĐSD: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 10: BĐS tại thửa đất số: 1045, tờ bản đồ số: 34, diện tích: 609,80m2, MĐSD: Đất CLN; 11: BĐS tại thửa đất số: 1307, tờ bản đồ số: 34, diện tích: 608,2m2; MĐSD: Đất LUC; 12: BĐS tại thửa đất số: 19, tờ bản đồ số: 34, diện tích: 485,3m2; MĐSD: Đất LUC; 13: BĐS tại thửa đất số: 887, tờ bản đồ số: 34, diện tích: 3779,8m2; MĐSD: Đất CLN; 14: BĐS tại thửa đất số: 2941, tờ bản đồ số: 35, diện tích: 228,6m2; MĐSD: đất CLN; 15: BĐS tại thửa đất số: 850, tờ bản đồ số: 34, diện tích: 252,3m2; MĐSD: Đất CLN; 16: BĐS tại thửa đất số: 1294, tờ bản đồ số: 34, diện tích: 721,9m2; MĐSD: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 17: BĐS tại thửa đất số: 1293, tờ bản đồ số: 34, diện tích: 721,5m2; MĐSD: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 18: BĐS tại thửa đất số: 18, tờ bản đồ số: 34, diện tích: 922,0m2; MĐSD: Đất LUC; 19: BĐS tại thửa đất số: 306, tờ bản đồ số: 34, diện tích: 549,50m2; MĐSD: Đất LUC; 20: BĐS tại thửa đất số: 1306, tờ bản đồ số: 34, diện tích: 871,5m2; MĐSD: Đất LUC; 21: BĐS tại thửa đất số: 1311, tờ bản đồ số: 34, diện tích: 1331,8m2; MĐSD: Đất LUC..

3. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. Địa chỉ: Số 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

4. Giá khởi điểm: 146,000,000,000 đồng; Tiền đặt trước: 14,600,000,000 đồng

5. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá:07:00 31/05/2024 đến 16:30 24/06/2024

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: 07:00 24/06/2024 đến 17:00 26/06/2024

7. Thời gian tổ chức ĐG: 08h30 ngày 27/06/2024 tại Công ty Đấu giá hợp danh 5A

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh 5A Điều kiện: - Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản (trừ các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại K4, Đ38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan). Đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty phát hành). - Cá nhân: bản sao CMND hoặc CCCD. - Tổ chức: bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và CMND hoặc CCCD của người đại diện theo pháp luật. - Mang theo bản gốc để đối chiếu. * Lưu ý: Người tham gia đấu giá đất trồng lúa phải có giấy xác nhận của địa phương “ Nghề nông là nghề chính”.

Chuyên đề