Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) ủy quyền đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP. Thủ Đức, TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt thông báo bán đấu giá do Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam ủy quyền ngày 21/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt. Địa chỉ: 76 (lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 550, tờ bản đồ số: 14, địa chỉ: Phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

3. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam. Địa chỉ: Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm: 6,300,000,000 đồng; Tiền đặt trước: 10 %

5. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá:08:30 27/05/2024 đến 16:00 18/06/2024

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: 00:00 18/06/2024 đến 16:00 20/06/2024

7. Thời gian tổ chức ĐG: 10h30 ngày 21/06/2024 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt – Số 76 (Lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt – Số 76 (Lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh để mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định

Chuyên đề