Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) ủy quyền đấu giá quyền sử dụng đất đối tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo thông báo bán đấu giá do Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) ủy quyền ngày 17/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo. Địa chỉ: số 34 đường D, khu dân cư Lakeview City, phường An Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0862 707176

2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất có thông tin như sau + Thửa đất số 1793 Tờ bản đồ số: 3 + Địa chỉ thửa đất: thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. + Diện tích: 5.893,3 m2 (Bằng chữ: Năm nghìn tám trăm chín mươi ba phẩy ba mét vuông). + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng + Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp + Thời hạn sử dụng : Đến ngày 27/04/2030 + Giấy tờ về quyền sử dụng đất: + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 852406, số vào sổ cấp GCN: CT58664 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/11/2020. Cập nhật thay đổi thông tin chủ sở hữu/sử dụng gần nhất ngày 05/02/2021. Lưu ý: Tài sản được bán đấu giá theo nguyên hiện trạng thực tế. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.

3. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank). Địa chỉ: 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm: 11,161,217,500 đồng; Tiền đặt trước: 1,116,121,750 đồng

5. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá:08:00 24/05/2024 đến 17:00 14/06/2024

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: 00:00 12/06/2024 đến 17:00 14/06/2024

7. Thời gian tổ chức ĐG: 09h45 ngày 17/06/2024 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo. Địa chỉ: Số 34, đường D, khu dân cư Lakeview City, Phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ. Trong mỗi bộ hồ sơ gồm có các giấy tờ sau: - Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo phát hành; - Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD của người đăng ký tham gia đấu giá (bản sao chứng thực); - Giấy uỷ quyền tham gia đấu giá trong trường hợp được uỷ quyền (Bản sao và bản gốc kèm theo để đối chiếu hoặc nộp bản gốc); - Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được uỷ quyền trong trường họp nhận uỷ quyền (bản sao chứng thực); - Cách thức ghi đơn đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng điền đầy đủ thông tin trong đơn đăng ký tham gia đấu giá và tự chịu trách nhiệm về điều kiện được tham gia đấu giá.

Chuyên đề