Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ủy quyền đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp thông báo bán đấu giá lần 2 do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ủy quyền ngày 17/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp. Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0903392209

2. Tài sản đấu giá: (MS559/24) Bán nguyên lô, không tách rời : Tài sản 01 : Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 434, tờ bản đồ số 44 tại địa chỉ (Đất trống) Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản 02 : Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 435, tờ bản đồ số 44 tại địa chỉ (Đất trống) Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản 03 : Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 436, tờ bản đồ số 44 tại địa chỉ (Đất trống) Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam. Địa chỉ: Số 6 Phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

4. Giá khởi điểm: 40,716,100,000 đồng; Tiền đặt trước: 4,071,610,000 đồng

5. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá:08:00 29/05/2024 đến 17:00 14/06/2024

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: 08:00 12/06/2024 đến 17:00 14/06/2024

7. Thời gian tổ chức ĐG: 09h00 ngày 17/06/2024 tại Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. - Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. - Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Chuyên đề