Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín ủy quyền đấu giá khoản nợ của DNTN Sơn Thịnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo bán đấu giá do Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín ủy quyền ngày 21/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group. Địa chỉ: Số 16C (Tầng trệt) Vũ Ngọc Phan, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0898.76.96.86

2. Tài sản đấu giá: Khoản nợ của DNTN Sơn Thịnh phát sinh theo HĐTD số LD1401700343 ngày 20/01/2014, HĐTD số LD1527200363 ngày 30/09/2015 và các thoả thuận sửa đổi, bổ sung với nguyên trạng pháp lý của khoản nợ, bao gồm: Chuyển giao toàn bộ quyền, nghĩa vụ của chủ nợ liên quan đến khoản nợ và toàn bộ quyền, nghĩa vụ của bên nhận bảo đảm đối với các tài sản bảo đảm của khoản nợ.

3. Người có tài sản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín. Địa chỉ: 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.

4. Giá khởi điểm: 200,000,000,000 đồng; Tiền đặt trước: 10%

5. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 10/06/2024 đến 09:00 20/06/2024

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: 08:00 18/06/2024 đến 17:00 20/06/2024

7. Thời gian tổ chức ĐG: 09h00 ngày 21/06/2024 tại Lầu 15M, số 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu Group, 16C Vũ Ngọc Phan, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá không được thuộc trường hợp pháp luật quy định không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 17/11/2016 về việc đấu giá tài sản. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu Group để tiến hành nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Chuyên đề