(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Văn bản số 609/NHNN-TTGSNH về việc chỉ đạo tăng cường xử lý nợ xấu.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) quyết liệt triển khai thực hiện xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội trong toàn hệ thống, quán triệt chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện rà soát, đánh giá cụ thể từng khoản nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 nhằm nhận diện đầy đủ tình trạng nợ xấu.

Các TCTD được yêu cầu phối hợp với Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) để thống nhất áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý các khoản nợ xấu và tài sản đảm bảo của các khoản nợ đã bán cho VAMC. Tích cực tìm kiếm các đối tác mua nợ đối với các khoản nợ đã bán cho VAMC và được VAMC ủy quyền bán nợ. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ trích lập dự phòng đối với nợ xấu đã bán cho VAMC được thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt nhằm thực hiện tất toán trái phiếu trước hạn hoặc đúng thời hạn theo quy định. Xem xét, đẩy mạnh hoạt động mua bán nợ xấu theo cơ chế thị trường.