Nâng cao hiệu quả của Quỹ Bảo trì đường bộ

(BĐT) - Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) Trung ương giai đoạn 2013 - 2017 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Trương Quang Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ BTĐB Trung ương diễn ra tại Hà Nội hôm nay, ngày 26/9.
Việc sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ ở cấp trung ương và địa phương đã góp phần quan trọng trong việc kéo dài thời gian khai thác công trình đường bộ. Ảnh: Lê Tiên
Việc sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ ở cấp trung ương và địa phương đã góp phần quan trọng trong việc kéo dài thời gian khai thác công trình đường bộ. Ảnh: Lê Tiên

Hội nghị nhằm thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và các biện pháp tháo gỡ trong quá trình tổ chức hoạt động của Quỹ ở Trung ương và địa phương trong 5 năm qua; đồng thời, đề ra phương hướng để Quỹ hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo báo cáo, kể từ khi Quỹ BTĐB thành lập từ năm 2013 đến nay, nguồn vốn từ Quỹ bố trí cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ ngày càng được cải thiện, đạt kết quả tích cực về giải quyết nguồn vốn hạn hẹp do ngân sách nhà nước cấp trước đây. Việc sử dụng Quỹ BTĐB ở cấp trung ương và địa phương đã góp phần quan trọng trong việc kéo dài thời gian khai thác công trình đường bộ, sửa chữa kịp thời các hư hỏng trên hệ thống đường bộ, bảo đảm hệ thống đường bộ thông suốt, an toàn và phát huy hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh, phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giảm nhẹ thiên tai; bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Đại diện Quỹ BTĐB cho biết, thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong việc quản lý chất lượng khai thác và BTĐB nhằm tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho công tác quản lý và BTĐB, đảm bảo sự thông suốt, êm thuận và kéo dài tuổi thọ cho các công trình đường bộ.  

Chuyên đề