(BĐT) - Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (GSTCQG) vừa được cơ quan này tổ chức ngày 6/3 tại Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Ủy ban GSTCQG cần chủ động hơn, kịp thời hơn trong tham mưu đề xuất các giải pháp ổn định hệ thống tài chính, tiền tệ, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; thường xuyên cập nhật, phân tích, báo cáo tình hình tài chính quốc tế, trong nước và có tham mưu kịp thời với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác phân tích, đánh giá, dự báo, tham mưu, tổng hợp về điều hành kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính.

Tại Lễ kỷ niệm, ông Trương Văn Phước, Quyền Chủ tịch Ủy ban GSTCQG cho rằng, việc thực thi chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban trong thời gian qua cũng như trong giai đoạn tới còn rất nhiều khó khăn do địa vị pháp lý chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo ông Trương Văn Phước, một cơ sở pháp lý vững chắc hơn sẽ cung cấp cho Ủy ban điều kiện tốt hơn, từ đó tăng hiệu quả và hiệu lực thực thi các chức năng, nhiệm vụ được giao.