Nam Định: Thu gần 150 tỷ đồng từ đấu giá thành công 204 lô đất tại Vụ Bản

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  UBND TP. Nam Định vừa phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã thuộc huyện Vụ Bản.

Cụ thể, theo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tân Thành, huyện Vụ Bản (đất được đầu tư xây dựng hạ tầng), có 15 lô đất trúng đấu giá với diện tích 1.625 m2. Các lô đất có tổng số tiền theo giá khởi điểm là 6,050 tỷ đồng; tổng số tiền theo kết quả trúng đấu giá phải nộp vào ngân sách nhà nước là 8,843 tỷ đồng.

Theo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 13 xã thuộc huyện Vụ Bản (đất không được đầu tư xây dựng hạ tầng), có 189 lô đất trúng đấu giá với tổng diện tích 26.419,8 m2. Tổng số tiền theo giá khởi điểm của 189 lô đất này là 95,879 tỷ đồng; tổng số tiền theo kết quả trúng đấu giá phải nộp vào ngân sách nhà nước là 140,499 tỷ đồng.

UBND TP. Nam Định giao UBND huyện Vụ Bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thông báo công khai danh sách người trúng đấu giá, đôn đốc người trúng đấu giá nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, người trúng đấu giá nào không nộp đủ tiền sử dụng đất thì hủy bỏ kết quả đấu giá theo quy định hiện hành.

Sau đó, thực hiện giao đất cho từng người trúng đấu giá đã nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo quy định của Luật Đất đai hiện hành.

Số tiền trúng đấu giá trên được phân chia theo tỷ lệ quy định tại Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày 2/12/2021, Nghị quyết số 101/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định.

Chuyên đề