Năm 2024, nhiệm vụ số 1 là thúc đẩy tăng trưởng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Trong năm 2024, Quốc hội đã quyết nghị ưu tiên tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô. Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương chia sẻ tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023 diễn ra ngày 6/12/2023.
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương - Ảnh: VGP
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương - Ảnh: VGP

Giải pháp điều hành ưu tiên cao cho tăng trưởng

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, kỳ họp thứ 6 Quốc hội vừa mới kết thúc và Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 103 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó Nghị quyết đã nêu rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm 2024. Một trong những mục tiêu rất quan trọng của Nghị quyết 103 là mục tiêu về tăng trưởng kinh tế. Nghị quyết của Quốc hội đề ra mục tiêu tăng trưởng năm 2024 là 6-6,5% trên tinh thần quán triệt vững các kết luận của Trung ương Đảng, cũng như trên cơ sở phân tích cụ thể các thuận lợi, khó khăn và khả năng đạt được mục tiêu năm 2024.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Nghị quyết 103 của Quốc hội cũng đã nêu 12 nhóm giải pháp toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế để thực hiện tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ. Trong đó để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 - 6,5%, ngay từ nhiệm vụ số 1, giải pháp số 1 của Nghị quyết số 103 cũng đã tập trung vào các giải pháp này… Điều đó cho thấy quyết tâm của toàn hệ thống về việc thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phục hồi và bù đắp lại những hạn chế, giảm sút trước đây do tác động khách quan của đại dịch COVID-19 cũng như các tác động của kinh tế thế giới trong năm 2023.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, triển khai, thực hiện Nghị quyết 103 của Quốc hội cũng như chỉ đạo của Thủ tướng, của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng Nghị quyết số 01 của Chính phủ để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng trong năm 2024. Dự thảo Nghị quyết đã hoàn thành và trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Dự thảo đầu tiên của Nghị quyết 01 năm 2024 để các thành viên Chính phủ cho ý kiến, sau đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết này để trình phiên họp Chính phủ với các địa phương vào đầu tháng 1/2024, tổng kết lại năm 2023 và triển khai năm 2024. Đây là Nghị quyết trọng tâm, xương sống trong các chỉ đạo điều hành của Chính phủ cho cả năm 2024. Trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh các giải pháp tập trung phục vụ mục tiêu ưu tiên là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 và phấn đấu đạt được mục tiêu 6-6,5%.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh các giải pháp tập trung phục vụ mục tiêu ưu tiên là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 và phấn đấu đạt được mục tiêu 6-6,5%.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh các giải pháp tập trung phục vụ mục tiêu ưu tiên là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 và phấn đấu đạt được mục tiêu 6-6,5%.

Bứt phá, tận dụng cơ hội

Trong Dự thảo Nghị quyết 01, chủ đề điều hành năm 2024, Bộ KH&ĐT đề xuất một nội dung quan trọng với Chính phủ là có phương châm năm 2024 phát triển bứt phá, tận dụng được các cơ hội. Cuối năm 2023, Việt Nam có được rất nhiều cơ hội thông qua các thành quả của hoạt động chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là hoạt động đối ngoại, đem lại ý nghĩa cho sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, về cơ hội để tăng tốc, phát triển bứt phá trong năm 2024, các kết quả cuối năm 2023 hiện nay cơ bản rất tích cực, mặc dù không đạt những mục tiêu cao như kỳ vọng hay kế hoạch đặt ra ban đầu, nhưng trong bối cảnh quốc tế, khu vực như hiện nay thì kết quả như vậy là rất tích cực, tạo đà tốt cho việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Thứ hai, qua rà soát các động lực tăng trưởng kinh tế cho thấy cả 3 mặt về đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng đều có cơ hội tăng trưởng tốt trong năm 2024. Về xuất khẩu, chúng ta đang có đà phục hồi tháng sau tốt hơn tháng trước, dần dần lấy lại đà tăng trưởng xuất khẩu. Đối với tiêu dùng, hiện nay tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã tăng trên 9%, tiệm cận mức 2 con số. Và trong lĩnh vực đầu tư, một lĩnh vực hết sức quan trọng, cả 3 mặt: đầu tư nhà nước, đầu tư FDI, đầu tư tư nhân, cơ hội đầu tư trong năm 2024 là khá tốt, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài, do các kết quả của ngoại giao kinh tế năm 2023 đem lại, nhất là đầu tư trong lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, chip bán dẫn, ngành nghề khác phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư tư nhân mặc dù năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn, tác động của các bất cập thị trường trong nước như thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, nhưng qua đánh giá sơ bộ cho thấy năm 2024, khả năng phục hồi và hoạt động trở lại của các thị trường này khá tốt. Như vậy, kích thích được đầu tư trong nước gắn với phục hồi thị trường xuất khẩu có thể khởi sắc hơn.

“Rà soát cho thấy khả năng thực hiện mục tiêu 6-6,5%, mặc dù tương đương với mức bình quân chung mục tiêu đặt ra của cả 5 năm 2021-2025, nhưng chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ khó, bởi năm 2024 vẫn còn tiếp tục các khó khăn mà đến nay chưa thể dự báo được. Nếu thực hiện được những nhiệm vụ đề xuất trong Dự thảo Nghị quyết 01, chúng tôi rất kỳ vọng phấn đấu hoàn thành được mục tiêu Quốc hội đề ra”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhận định.

Chuyên đề