Năm 2020, Dược phẩm Trung ương 3 vượt 67,6% kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020, Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 (mã chứng khoán: DP3) ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 109,9 tỷ đồng, tăng 10%; lợi nhuận sau thuế đạt 38,22 tỷ đồng, gấp gần 12 lần cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của DP3 đạt 397,6 tỷ đồng, giảm 3,2% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của DP3 tăng 37,8%, đạt 114 tỷ đồng.

Năm vừa qua, Công ty đặt ra mục tiêu kinh doanh đạt 400 tỷ đồng doanh thu thuần và 68 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, Công ty đã hoàn thành được mục tiêu doanh thu và vượt 67,6% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của DP3 đạt 441,4 tỷ đồng, tăng 19,6% so với hồi đầu năm.

Chuyên đề