Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex, UPCoM: BCM) vừa đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 của công ty mẹ với mục tiêu tổng doanh thu 3.330 tỷ đồng, giảm 45% và lợi nhuận sau thuế 623,6 tỷ đồng, giảm đến 63% so với năm trước.
Năm 2020: Becamex dự kiến lợi nhuận giảm 63%

Công ty cũng dự kiến trình mức cổ tức cho năm 2019 là 4% trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra vào 26/6 sắp tới tại Bình Dương. Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ chi số tiền 414 tỷ đồng.

Năm 2020: Becamex dự kiến lợi nhuận giảm 63% ảnh 1

Một số nội dung tại cuộc họp tới như báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận, báo cáo lộ trình tăng vốn điều lệ và tình hình triển khai việc niêm yết trên sàn HoSE…

Cổ phiếu BCM trên thị trường đang có giá quanh 23.000 đồng/cp, tương đương giá trị vốn hóa thị trường của đại gia khu công nghiệp này khoảng 23.800 tỷ đồng.

Theo NDH