Theo báo cáo thường niên năm 2017 của CTCP Thủy điện Cần Đơn (SJD - sàn HOSE), năm 2018, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 397 tỷ đồng, giảm 14,4% so với thực hiện năm 2017, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 192 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2017. Cổ tức dự kiến tỷ lệ 25%.
Năm 2018, Thủy điện Cần Đơn đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng, cổ tức dự kiến 25%

Theo SJD, kế hoạch trên đưa ra căn cứ vào tình hình lượng nước về trong hồ quý I/2018 và dự báo về tình hình thủy văn trong năm 2018.

Trong năm 2018, HĐQT SJD sẽ tìm kiếm dự án có hiệu quả để mở sản xuất kinh doanh, tập trung cho các dự án của Tổng công ty Sông Đà, ưu tiên dự án hợp với ngành nghề để tham gia đầu tư.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục đề nghị tổng công ty cho tham gia góp vốn vào các dự án tổng công ty đầu tư, tiếp tục tìm kiếm các dự án bất động sản, tài chính, năng lượng khác để tham gia đầu tư, đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của nhà máy.

Theo ĐTCK