(BĐT) - Bộ Y tế vừa công bố Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ thực hiện.

Danh mục này có tất cả 25 thuốc. Trong đó, 19 thuốc/hoạt chất phục vụ điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch như Bevacizumad, Bortezomib, Imatinib... và 6 thuốc phục vụ trong điều trị tim mạch như: Clopidogrel, Ivabradin, Metoprolol, Nebivolol, Rosuvastatin, Telmisartan.

Trước đó, vào tháng 7/2017, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia đã thí điểm tổ chức đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia năm 2017 với 5 hoạt chất (22 mặt hàng thuốc, bao gồm 5 thuốc biệt dược và 17 thuốc generic). Tổng giá trúng thầu là 2.269 tỷ đồng, giảm được hơn 477 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 17% so với kế hoạch.