Năm 2015, PVE lãi sau thuế 34,7 tỷ đồng, vượt 5,4% kế hoạch

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE – sàn HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015.
Năm 2015, PVE lãi sau thuế 34,7 tỷ đồng, vượt 5,4% kế hoạch

Theo đó, quý IV/2015, PVE đạt doanh thu 176,7 tỷ đồng, giảm 16,5%. Doanh thu giảm tuy nhiên biên độ giảm thấp hơn giá vốn (26,2%) giúp lợi nhuận gộp tăng 41,6% so với quý IV/2014, đạt 43,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của PVE đạt  xấp xỉ 185 triệu đồng, giảm 38%, trong khi chi phí tài chính lên tới 8,5 tỷ đồng, tăng gần 40% so với quý IV/2014; chi phí quản lý doanh nghiệp tương đương năm trước; lợi nhuận khác giảm mạnh 91%, chỉ đạt hơn 760 triệu đồng.

Kết quả, quý IV, lợi nhuận sau thuế của PVE đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ 2014.

Lũy kế cả năm 2015, PVE đạt 810,9 tỷ đồng doanh thu và 34,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 24,58% và 35% so với năm 2014; EPS đạt 1.356 đồng.

Năm 2015, PVE đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 725 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 32,92 tỷ đồng. Với kết trên, Công ty đã hoàn thành vượt 11,8% kế hoạch doanh thu và 5,4% kế hoạch lợi nhuận.

Chốt phiên giao dịch ngày hôm nay 22/2/2016, cổ phiếu PVE đóng cửa ở mức giá 7.100 đồng, tăng 100 đồng (+1,43%) so với tham chiếu. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 44.300 đơn vị.

Chuyên đề