(BĐT) - Ngày 22/9 tới đây, CTCP Tập đoàn Nagakawa (mã chứng khoán: NAG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%. 

Với gần 15,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tập đoàn dự kiến phát hành 794.431 cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức đợt này. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020.

Trong nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn tăng 13,64% so với cùng kỳ năm ngoái lên 399,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 13,56% xuống còn hơn 5 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.066,6 tỷ đồng, tăng 37,9% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 44,6% lên 368,2 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 32,3% lên 535,3 tỷ đồng.