MWG trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG - HOSE) vừa thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Với hơn 475,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 475,3 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngoài ra, Công ty sẽ phát hành thêm hơn 237,65 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức theo tỷ lệ 2:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.376,5 tỷ đồng, nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Thời gian là trong tháng 7 - 8/2021 và sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 125.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.750 tỷ đồng. Kết thúc quý I, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 30.828,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.338 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 24,6% kế hoạch doanh thu và 28,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Chuyên đề