(BĐT) - Ban Quản lý dự án Biên Hòa (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 11 dự toán mua sắm vật tư y tế, hóa chất sát khuẩn, trang thiết bị cho khu cách ly y tế tập trung, thuê dịch vụ vận chuyển… phục vụ công tác phòng chống dịch (PCD) Covid-19 trên địa bàn do Phòng Y tế TP. Biên Hòa làm chủ đầu tư.
11 dự toán mua sắm phòng chống dịch tại TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) không được công bố thông tin đúng thời hạn. Ảnh minh họa: Tiên Giang

11 dự toán mua sắm phòng chống dịch tại TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) không được công bố thông tin đúng thời hạn. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Tuy nhiên, hầu hết các gói thầu thuộc 11 dự toán này đã thực hiện xong từ năm 2021, việc công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu vào thời điểm này chỉ mang tính hình thức.

Theo công bố của Ban Quản lý dự án Biên Hòa, việc mua sắm vật tư y tế, hóa chất sát khuẩn, trang thiết bị cho khu cách ly y tế tập trung, thuê dịch vụ vận chuyển… phục vụ công tác PCD trên địa bàn TP. Biên Hòa đa phần được thực hiện từ tháng 8/2021 cho đến cuối tháng 1/2022. Tổng dự toán là hơn 157 tỷ đồng. Hầu hết các gói thầu đều áp dụng hình thức chỉ định thầu, thủ tục rút gọn với thời gian thực hiện hợp đồng trong khoảng 30 - 60 ngày.

Trong số 11 dự toán nêu trên, một số dự toán được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) từ ngày 21/9/2021. Đơn cử, Dự toán Mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế phục vụ công tác PCD Covid-19 trên địa bàn TP. Biên Hòa (lần 1) có tổng dự toán là 16,051 tỷ đồng (gồm 3 gói thầu); Dự toán Mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế phục vụ công tác PCD Covid-19 trên địa bàn TP. Biên Hòa (lần 2) có tổng dự toán là 40,414 tỷ đồng (gồm 3 gói thầu)…

Tương tự, Dự toán Thuê phương tiện vận chuyển các đối tượng F0, F1 và các lực lượng phục vụ công tác PCD Covid-19 trên địa bàn TP. Biên Hòa (đợt 4) được phê duyệt kế hoạch LCNT từ ngày 20/10/2021 (gồm 6 gói thầu với tổng dự toán là 7,916 tỷ đồng).

Ngoài việc không công bố thông tin kế hoạch LCNT đúng thời hạn, còn có tình trạng chậm công bố kết quả LCNT. Chẳng hạn như kết quả LCNT Gói thầu số 1 Mua test nhanh và que lấy mẫu dịch tỵ hầu thuộc Dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất sát khuẩn phục vụ công tác PCD Covid-19 (đợt 14) được phê duyệt từ ngày 1/9/2021, nhưng đến ngày 11/4/2022 mới được công bố…

Theo lý giải của Ban Quản lý dự án Biên Hòa, từ tháng 7/2021, UBND TP. Biên Hòa giao cho Ban hỗ trợ Phòng Y tế Thành phố (chủ đầu tư) thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Khi Chủ đầu tư gửi hồ sơ sang, Ban sẽ hỗ trợ đăng tải, gửi chậm thì đăng chậm. Việc công bố thông tin chậm so với quy định còn do hồ sơ không đầy đủ.

Trong khi đó, Phòng Y tế TP. Biên Hòa cho rằng, lỗi không phải do Chủ đầu tư. Đây là lần đầu tiên đơn vị này làm chủ đầu tư, không có tài khoản chứng thư số để đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và nhân lực của Phòng chỉ có 7 người trong khi khối lượng công tác phục vụ PCD rất lớn. Vì thế, UBND Thành phố giao cho Ban Quản lý dự án Biên Hòa hỗ trợ Chủ đầu tư công bố thông tin đấu thầu đối với những gói thầu mua sắm phục vụ PCD. Sau đó, Ban Quản lý dự án Biên Hòa đã điều động 2 cán bộ sang hỗ trợ và Chủ đầu tư giao toàn bộ phần công việc công bố thông tin đấu thầu cho 2 cán bộ này.

Trong quá trình phối hợp với Ban Quản lý dự án Biên Hòa, Chủ đầu tư nhận thấy Ban có nhiều việc nên công tác công bố thông tin các gói thầu mua sắm PCD không được chú trọng. Ban cũng lúng túng trong việc công bố thông tin các gói thầu mua thuốc, vật tư y tế, bởi mỗi gói thầu có nhiều nhà thầu trúng thầu, trong khi các gói thầu do Ban tổ chức mời thầu thường chỉ có một nhà thầu trúng thầu mỗi gói.

Theo tìm hiểu, sự việc nêu trên đang được Thanh tra UBND TP. Biên Hòa thanh tra, làm rõ trách nhiệm của các bên.