XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN CHO NGHÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ VÀ HÓA CHẤT ĐỂ THÂM NHẬP THÀNH CÔNG VÀO THỊ TRƯỜNG HYDROGEN XANH

Là một Tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức trong lĩnh vực hợp tác quốc tế nhằm đạt được các mục tiêu hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho Chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: (1) Đào tạo nghề; (2) Chính sách môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, và (3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam.

Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ năng lượng (ESP), Dự án “Hợp tác năng lượng Đức - Việt Nam” đang xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho nghành công nghiệp dầu khí và hóa chất để thâm nhập và phát triển thành công thị trường Hydrogen xanh.

Với nhu cầu đó, dự án đang tìm kiếm 1 công ty tư vấn trong nước (bao gồm 3 chuyên gia gồm 01 chuyên gia cấp cao và 02 chuyên gia kỹ thuật) để bổ sung, hoàn thiện cho công việc của nhóm tư vấn quốc tế đã được GIZ thuê. Tư vấn trong nước sẽ:

- Báo cáo đánh giá tiềm năng kinh tế và kỹ thuật của thị trường Hydrogen xanh và các dẫn suất tại Việt Nam.

- Kết hợp với công ty tư vấn quốc tế đánh giá tiềm năng và cơ hội xuất khẩu Hydrogen xanh và các dẫn suất của Việt Nam cho các thị trường tiềm năng trên thế giới.

- Phối hợp với công ty tư vấn quốc tế tính toán chi phí sản xuất Hydrogen xanh và các dẫn suất cùng các chi phí liên quan để cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế.

- Cùng với tư vấn quốc tế xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho nghành công nghiệp dầu khí và hóa chất Việt Nam để thâm nhập thành công vào thì trường hydrogen xanh và dẫn suất trong nước và quốc tế.

Do đó, Văn phòng GIZ Hà Nội đang tiến hành đấu thầu rộng rãi tìm kiếm một công ty tư vấn trong nước đủ điều kiện để thực hiện các công việc cụ thể sau:

a. Khung thời gian thực hiện dự kiến: 9 tháng (dự kiến bắt đầu từ 22/10/2022 tới 15/8/2023).

b. Địa điểm thực hiện: Chủ yếu tại Hà Nội, Việt Nam, kết hợp với chuyến đi công tác ngắn ngày trong nước (dự kiến tại TP. Hồ chí Minh).

c. Ngày công cho tư vấn nội địa: Tối đa 140 ngày.

d. Yêu cầu: Công ty tư vấn trong nước cần có chuyên môn sâu rộng trong ngành năng lượng, năng lượng tái tạo và/hoặc hydrogen/ ngành PtX. Nhóm chuyên gia thuộc công ty bao gồm 03 chuyên gia với khoảng từ 11 đến 20 năm kinh nghiệm. Trong đó, chuyên gia cấp cao cần có ít nhất 16 năm kinh nghiệm và 02 chuyên gia kỹ thuật có ít nhất 11 năm kinh nghiệm chuyên môn trong một trong các lĩnh vực sau: Lĩnh vực năng lượng, dầu & khí, hóa chất và công nghiệp sản xuất.

Công ty tư vấn nội địa cần gửi hồ sơ quan tâm bao gồm:

1. Thư quan tâm (có chữ ký của giám đốc và đóng dấu của công ty).

2. Hồ sơ công ty (bao gồm bản sao giấy phép kinh doanh, đăng ký mã số thuế, sơ đồ tổ chức, danh mục dịch vụ, ít nhất 2 thư giới thiệu từ khách hàng).

3. Báo cáo tài chính: Cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm gần nhất (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động doanh thu, báo cáo lưu chuyển tiền tện và báo cáo thuế).

Xin mời các công ty tư vấn có đủ năng lực và mong muốn tham dự gói thầu liên hệ với Văn phòng GIZ qua email question-from-bidder-pos-vn@giz.de để nhận Bảng tiêu chí đánh giá hồ sơ quan tâm trước ngày 17/8/2022.

Tiêu đề email: Tender code: 83416135.

Hồ sơ quan tâm được nộp bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, chậm nhất là 17 giờ 00 (giờ Hà Nội), ngày 26/8/2022.

Vui lòng thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về điều kiện đấu thầu của địa phương trong hồ sơ mời thầu.

GIZ có nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của tất cả các tài liệu đấu thầu được đệ trình.