(BĐT) - Ngày 25/2/2019, Bên mời thầu - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM đã tổ chức đóng/mở thầu Gói thầu số 27 Xây dựng, nâng cấp kênh và công trình trên kênh N46 đoạn từ K0+000 đến K4+060. Đây là gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi.
Gói thầu số 27 thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi phải tổ chức đấu thầu lại sau khi giải quyết kiến nghị của nhà thầu

Gói thầu số 27 thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi phải tổ chức đấu thầu lại sau khi giải quyết kiến nghị của nhà thầu

Theo Bên mời thầu, Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng, sử dụng ngân sách thành phố, lựa chọn nhà thầu theo hình thức thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) là từ 08 giờ ngày 25/01/2019 đến thời điểm đóng thầu (08 giờ 30 ngày 25/02/2019). Bảo đảm dự thầu là 1.140.000.000 đồng.

Trong thời gian phát hành HSMT, có 9 nhà thầu mua HSMT. Đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) theo đúng quy định, bao gồm: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, Công ty TNHH Nam Khánh và Liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình - Công ty CP Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương.

Nội dung được công khai tại buổi mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) cho thấy, cả 3 nhà thầu đều có thời gian hiệu lực của HSDT là 90 ngày kể từ ngày 25/2/2019. Cả 3 nhà thầu đều cung cấp chứng thư bảo lãnh của ngân hàng về bảo đảm dự thầu có giá trị 1.140.00.000 đồng. Về thời gian thực hiện hợp đồng, cả 3 nhà thầu đều cam kết thực hiện Gói thầu trong 15 tháng.

Sau khi công bố các thông tin chủ yếu của 3 HSĐXKT, các hồ sơ đề xuất tài chính đã được Bên mời thầu và đơn vị tư vấn đấu thầu niêm phong theo đúng quy định.

Đây là lần tổ chức lựa chọn nhà thầu thứ hai của Gói thầu số 27. Lần đấu thầu đầu tiên được tổ chức trong năm 2018 đã không thành công do có kiến nghị của Liên danh nhà thầu Tổng công ty Xây dựng NN&PTNT Thanh Hóa - Công ty CP Xây dựng thủy lợi Hải Phòng. Sau đó, Sở KH&ĐT TP.HCM đã thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu, và yêu cầu tổ chức đấu thầu lại.

Tại lần tổ chức đấu thầu này, Công ty CP Xây dựng thủy lợi Hải Phòng đã không mua HSMT. Tổng công ty Xây dựng NN&PTNT Thanh Hóa có mua HSMT nhưng không nộp HSDT.

Đại diện Bên mời thầu khẳng định, với lần tổ chức đấu thầu này, Bên mời thầu sẽ cố gắng để lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu của HSMT, tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Liên quan đến việc Sở KH&ĐT TP.HCM yêu cầu hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại Gói thầu số 27 trong năm 2018, theo tài liệu phóng viên Báo Đấu thầu tìm hiểu được, từ kiến nghị của Liên danh nhà thầu Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa - Công ty CP Xây dựng thủy lợi Hải Phòng, Sở KH&ĐT TP.HCM đã thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu. Kết luận của Hội đồng cho thấy, chính hành vi của đơn vị tư vấn - Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Tháp Việt đánh giá HSDT không đúng tiêu chuẩn của HSMT được phê duyệt đã dẫn tới thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu quy mô lớn này.

Về kết quả lựa chọn nhà thầu lần 1, theo thông tin được Bên mời thầu công bố, tại Quyết định phê duyệt số 342/QĐ-Cty-QLDA ngày 29/8/2018, Liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình - Công ty CP Xây dựng Ngọc Á Châu đã được lựa chọn trúng thầu với giá trúng thầu là 112.068.000.000 đồng (giá gói thầu là 113.295.444.000 đồng). Tiếp đó, tại Quyết định phê duyệt số 402/QĐ-CTY-QLDA ngày 21/11/2018, Bên mời thầu cho biết đã hủy thầu do HSDT không đáp ứng.