• Mở gói thầu lớn nâng cấp kênh Đông Củ Chi

    26/02/2019 14:00

    (BĐT) - Ngày 25/2/2019, Bên mời thầu - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM đã tổ chức đóng/mở thầu Gói thầu số 27 Xây dựng, nâng cấp kênh và công trình trên kênh N46 đoạn từ K0+000 đến K4+060. Đây là gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi.

chuyên đề

Kết nối đầu tư