(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư và xây dựng thành phố Hội An vừa mở 3 gói thầu “lình xình”. Trước đó, theo phản ánh, một nhà thầu sau khi mua hồ sơ mời thầu (HSMT) 3 gói thầu này đã liên tục bị “dân anh chị” uy hiếp, đòi lấy lại HSMT. 
Mở 3 gói thầu “lình xình” tại Hội An: Nhiều chi tiết lạ ảnh 1

Tại 3 gói thầu do Ban QLDA đầu tư và xây dựng thành phố Hội An mời thầu, một nhà thầu phản ánh, sau khi mua HSMT đã bị một số đối tượng đến nhà đe dọa và yêu cầu trả lại HSMT

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, mỗi gói thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) và có 3 nhà thầu đã chào vượt giá gói thầu.

2 trong 3 nhà thầu chào vượt giá gói thầu

Theo Biên bản mở thầu, Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Đường từ Khu dân cư Trảng Kèo đến thôn Đồng Nà (hạng mục: mương, vỉa hè) có 4 nhà thầu mua HSMT. Trong đó, có 1 nhà thầu bị đe dọa sau khi mua HSMT và đã phải bỏ cuộc; 3 nhà thầu nộp HSDT gồm: Công ty CP Tư vấn và Kỹ thuật xây dựng Đại Bình An (Công ty Đại Bình An), Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Thiên Long (Công ty Thiên Long), Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Gia Bảo (Công ty Gia Bảo). Cả 3 nhà thầu này đều có địa chỉ tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Giá dự thầu lần lượt là 4.654 triệu đồng, 4.738 triệu đồng và 4.732 triệu đồng. Không có nhà thầu nào có thư giảm giá. HSDT của 3 nhà thầu đều gồm 1 bản gốc, 4 bản chụp và có bảo lãnh ngân hàng trị giá 50 triệu đồng; các nhà thầu đều đề xuất thời gian thi công là 120 ngày.

Quá trình tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu cho thấy, gói thầu nêu trên có giá 4.725 triệu đồng. Như vậy, 2 trong 3 nhà thầu nộp HSDT có giá dự thầu vượt giá gói thầu là Công ty Thiên Long và Công ty Gia Bảo. Nhà thầu duy nhất có giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu là Công ty Đại Bình An. Trong vòng 3 năm qua, công ty này đã trúng 2 gói thầu do Ban QLDA đầu tư và xây dựng thành phố Hội An mời thầu, gồm: Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường ĐX 30 (giá trúng thầu 4.589 triệu đồng; công bố trúng thầu tháng 3/2019); Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Kè làng gốm Thanh Hà - giai đoạn 1 (giá trúng thầu 8.202 triệu đồng, công bố trúng thầu tháng 9/2017).

Một nhà thầu chào vượt giá, 3 nhà thầu chứng thư số hết hiệu lực

Tại Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Khôi phục hệ thống lấy nước từ Duy Vinh về Cẩm Kim, có 4 nhà thầu mua HSMT. Nhà thầu bị đe dọa mà Báo Đấu thầu phản ánh không nộp HSDT. Có 3 nhà thầu nộp HSDT, gồm: Công ty CP Khuê Trung, Công ty CP Hoàng Tuấn Hồng, Công ty CP 6.3. Cả 3 nhà thầu này đều có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng. Giá dự thầu lần lượt là 2.809 triệu đồng, 2.954 triệu đồng và 2.844 triệu đồng và đều không có thư giảm giá. HSDT của mỗi nhà thầu đều gồm 1 bản gốc và 4 bản chụp, có bảo đảm dự thầu 30 triệu đồng và đề xuất tiến độ thi công là 120 ngày.

Theo tìm hiểu, trong 3 nhà thầu nộp HSDT thì Công ty CP Hoàng Tuấn Hồng có giá dự thầu vượt giá gói thầu (giá gói thầu là 2.849 triệu đồng, giá dự thầu của nhà thầu là 2.954 triệu đồng).

Tại Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Trường THCS Kim Đồng (Hạng mục: xây mới hội trường, 02 phòng học), có 3 nhà thầu nộp HSDT. Các nhà thầu này đều có địa chỉ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Kim Châu, Công ty TNHH Phú Hưng, Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và Xây dựng TTC. Giá dự thầu lần lượt là 2.808 triệu đồng, 2.830 triệu đồng và 2.835 triệu đồng. Theo tìm hiểu, tại thời điểm nộp HSDT, tài khoản chứng thư số của cả 3 nhà thầu này đều đã hết hiệu lực.