Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh Bình Thuận và Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.
Ông Lê Tuấn Phong (bên trái) và ông Trần Hữu Thế
Ông Lê Tuấn Phong (bên trái) và ông Trần Hữu Thế

Cụ thể, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 18/11 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Tuấn Phong, để nghỉ công tác.

Tại Kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương thông báo kỷ luật ông Lê Tuấn Phong bằng hình thức cảnh cáo. Việc kỷ luật này là thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp thứ 12 về vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và một số tổ chức, cá nhân nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cũng trong ngày 18/11, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1444/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Hữu Thế.

Về trường hợp của ông Thế, ngày 21/9, Thủ tướng Chính phủ kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông này do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Sau đó, ông Trần Hữu Thế đã viết đơn xin từ chức.

Chuyên đề