(MBAMC) – Chi nhánh Đông Nam Bộ ủy quyền đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông thông báo bán đấu giá do Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) – Chi nhánh Đông Nam Bộ ủy quyền ngày 07/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông. Địa chỉ: O.65 (Tầng trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại: 0976774135

2. Tài sản đấu giá:

- Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm: Quyền sử dụng đất theo GCNQSDĐ, QSHNƠ&TSKGLVĐ số CI802010, số vào sổ cấp GCN: CS06878, do Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/08/2017: Thửa 303, TBĐ 21, Xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Diện tích: 407,3m² (Diện tích được cấp: 407,3m2;Không được cấp: 0m2), HTSD: Sử dụng riêng, MĐSD: Đất ở tại nông thôn: 375,0m2; Đất trồng cây lâu năm: 32,3m2, THSD: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: Sử dụng đến ngày 15/11/2052

- Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm: Quyền sử dụng đất theo GCNQSDĐ, QSHNƠ&TSKGLVĐ số CI802010, số vào sổ cấp GCN: CS06878, do Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/08/2017: Thửa 303, TBĐ 21, Xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Diện tích: 407,3m² (Diện tích được cấp: 407,3m2;Không được cấp: 0m2), HTSD: Sử dụng riêng, MĐSD: Đất ở tại nông thôn: 375,0m2; Đất trồng cây lâu năm: 32,3m2, THSD: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: Sử dụng đến ngày 15/11/2052

3. Người có tài sản: Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) – Chi nhánh Đông Nam Bộ. Địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà Navi Tower, số 91, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

4. Giá khởi điểm: TS1: 4,161,780,000 đồng, TS2: 2,506,140,000 đồng; Tiền đặt trước: TS1: 416,178,000 đồng, TS2: 250,614,000 đồng

5. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá:07:00 30/05/2024 đến 16:30 05/06/2024

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: 07:00 04/06/2024 đến 16:30 06/06/2024

7. Thời gian tổ chức ĐG: 10h00 ngày 07/06/2024 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông – Địa chỉ: O.65 (Tầng trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông - O.65 (Tầng trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Số điện thoại liên hệ: 0251.626.5508

Chuyên đề