(BĐT) - Công ty TNHH Cường Hùng vừa được công bố trúng Gói thầu số 09 (xây dựng) thuộc Dự án Đường song hành phía Đông Quốc lộ 20, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, với giá trúng thầu 60,931 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu số 09 (xây dựng) bao gồm các hạng mục thi công đường giao thông, mương thoát nước, kè mái ta luy, cầu số 1, cầu số 2, nút giao, di dời cột điện; lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng. Chủ đầu tư là UBND huyện Thống Nhất. Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày, loại hợp đồng trọn gói.