(BĐT) - Công ty CP Lothamilk đăng ký bán toàn bộ 6 triệu cổ phiếu IDP của Công ty CP Sữa Quốc Tế, tương đương tỷ lệ sở hữu 10,18% nhằm cân đối tài chính hoạt động của công ty năm 2021. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 29/3 - 27/4.

Sữa Quốc tế có cơ cấu cổ đông khá cô đặc. Bốn cổ đông sở hữu 90,74% vốn điều lệ. Ba tổ chức nắm giữ 85,74% vốn điều lệ của công ty gồm Công ty CP Blue Point (sở hữu 60,56%), Chứng khoán Bản Việt (15%) và Công ty CP Lothamilk (10,18%).

Theo tài liệu trong Đại hội cổ đông bất thường diễn ra ngày 3/7/2020, HĐQT Công ty đã thông qua việc Công ty CP Blue Point được mua đến 90% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty mà không cần chào mua công khai.

Cổ phiếu IDP chính thức giao dịch UPCoM từ ngày 7/1 với giá tham chiếu 50.000 đồng/CP. Sau khi chào sàn, có thời điểm giá mã này đã tăng lên tới 70.000 đồng/CP. Tuy nhiên, hiện giá cổ phiếu IDP đã giảm xuống và đứng giá tham chiếu 50.600 đồng/CP trong nhiều phiên giao dịch gần đây.