Long An: Sắp đấu giá chọn nhà đầu tư dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường Long An đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ.

Theo đó, quyền sử dụng đất trên có địa chỉ tại địa bàn xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Mục đích sử dụng là đất khu công nghiệp theo đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt tại Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Long An. Vị trí khu đất giáp Tỉnh lộ 838; giáp đất nông nghiệp; giáp kênh ranh xã Mỹ Thạnh Bắc và xã Mỹ Thạnh Tây; giáp kênh Rạch Cồn.

Diện tích đất theo quy hoạch được duyệt là gần 162,2 ha. Tổng diện tích đấu giá là 152,12 ha thuộc xã Mỹ Thạnh Bắc. Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là 518,315 tỷ đồng. Giá trị quyền sử dụng đất trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

Hồ sơ đăng ký của các tổ chức đấu giá tài sản sẽ được Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường Long An tiếp nhận từ ngày 31/5 - 2/6/2023.

Chuyên đề