Long An: Đấu giá quyền sử dụng 359 lô đất tại thị xã Kiến Tường

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 3/6, Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các lô nền thuộc khu, điểm dân cư tọa lạc trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo, tài sản đấu giá là quyền sử dụng 359 lô đất thuộc khu, điểm dân cư tọa lạc trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Trong đó, quyền sử dụng 176 lô đất đấu giá Khu đô thị sân bay giai đoạn 2, Phường 1 có diện tích trung bình từ 76,5 m2 đến hơn 122,3 m2/lô, đơn giá khởi điểm trung bình từ 9.441.000 đồng/m2 đến hơn 11.329.000 đồng/m2. Giá khởi điểm từ hơn 866,668 triệu đồng đến hơn 1,385 tỷ đồng/lô.

Quyền sử dụng 183 lô đất đấu giá Điểm dân cư nông thôn ấp 3, xã Thạnh Trị có diện tích trung bình từ 91,3 m2 đến hơn 123,2 m2/lô, đơn giá khởi điểm trung bình từ 2.626.000 đồng/m2 đến hơn 3.246.000 đồng/m2. Giá khởi điểm từ 255,1 triệu đồng đến hơn 374,263 triệu đồng/lô.

Giá trị quyền sử dụng đất trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh.

Đối tượng được tham gia đấu giá là người tham gia đấu giá thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai hiện hành có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, người đăng ký tham gia đấu giá phải cam kết trong phiếu tham giá đấu giá sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Những người không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì được đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày niêm yết thông báo công khai việc đấu giá cho đến 16 giờ 30 phút ngày 29/5/2024 tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết thông báo công khai việc đấu giá tài sản đến chậm nhất là 17 giờ ngày 29/5/2024 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường. Thời gian nộp phiếu trả giá chậm nhất là 17 giờ ngày 31/5/2024 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá. Vòng 1 đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Vòng 2 đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá và theo phương thức trả giá lên.

Cuộc đấu giá được tổ chức vào sáng ngày 3/6/2024 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường, số 478, Quốc lộ 62, Khu phố 5, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

.

Chuyên đề