(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Hòa (Long An) đang phối hợp tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ sở hoạt động sự nghiệp cũ của Trường THCS Hậu Nghĩa. Khu đất đấu giá được quy hoạch để xây dựng tổ hợp Trung tâm thương mại - dịch vụ - khách sạn thị trấn Hậu Nghĩa.

Theo đó, khu đất đấu giá có diện tích 8.836 m2 thuộc thửa đất số 33, tờ bản đồ 13-3-4 thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Giá khởi điểm bán đấu giá là 103,728 tỷ đồng; trong đó, giá trị quyền sử dụng đất là 97,198 tỷ đồng, giá trị tài sản trên đất là 6,53 tỷ đồng. Giá trị quyền sử dụng đất trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh (nếu có) do đơn vị trúng đấu giá chi trả.

Việc thực hiện bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở hoạt động sự nghiệp cũ của Trường THCS Hậu Nghĩa nhằm thực hiện Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại - dịch vụ - khách sạn thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo quy hoạch đã được UBND huyện Đức Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 4/3/2021. Thời gian sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; người nhận chuyển quyền nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải xây công trình thương mại dịch vụ, nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh đúng quy hoạch tại Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 4/3/2021; hoàn thành trong thời gian 24 tháng kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Theo phương án quy hoạch, công trình thương mại dịch vụ có mật độ xây dựng tối đa 75%, số tầng là 9 tầng (tầng hầm là bãi đỗ xe, tầng 1 - 5 là khu thương mại, tầng 6 - 9 là khu dịch vụ khách sạn); công trình nhà ở kết hợp thương mại có mật độ xây dựng tối đa 80%, số tầng là 5 tầng.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá tới ngày 29/6/2022.

Tổ chức tham gia đấu giá sẽ phải đảm bảo năng lực tài chính, chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư (tương ứng số tiền 66.000.000.000 đồng). Số tiền trên được chứng minh bằng số dư tài khoản ngân hàng tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá. Bảo lãnh cam kết cung cấp vốn để đảm bảo thực hiện dự án của các tổ chức tài chính tín dụng, ngân hàng khi trúng đấu giá. Ngoài ra, tổ chức đấu giá cũng phải đáp ứng đầy đủ năng lực kinh nghiệm. Thời gian xét duyệt hồ sơ đấu giá vào ngày 30/6/2022.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 6/7/2022.