(BĐT) - Dự thảo Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN), khai trình lao động, cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội, sử dụng hóa đơn đặt in, tự in đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến.
Việc phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh, lao động, bảo hiểm, thuế sẽ giúp doanh nghiệm tiết kiệm thời gian, chi phí. Ảnh: Lê Tiên

Việc phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh, lao động, bảo hiểm, thuế sẽ giúp doanh nghiệm tiết kiệm thời gian, chi phí. Ảnh: Lê Tiên

Dự thảo Nghị định đề xuất quy định về phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Đó là sau khi cấp Giấy chứng nhận ĐKDN, Hệ thống thông tin quốc gia về ĐKDN gửi thông tin về Giấy chứng nhận ĐKDN, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc và tổng số lao động dự kiến của DN, đơn vị trực thuộc cho hệ thống thông tin của cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Khi DN, đơn vị trực thuộc có sự thay đổi về số lượng lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động sẽ gửi thông tin cho Hệ thống thông tin quốc gia về ĐKDN.

Cũng theo Dự thảo, sau khi cấp Giấy chứng nhận ĐKDN, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN gửi thông tin về Giấy chứng nhận ĐKDN, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc, số lượng lao động dự kiến, phương thức đóng bảo hiểm xã hội cho cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội. Mã số DN, mã số đơn vị trực thuộc được sử dụng làm mã số đơn vị bảo hiểm xã hội… Dự thảo cũng quy định phương án phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trong sử dụng hóa đơn đặt in, tự in.

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định đề xuất bãi bỏ một số quy định nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho DN như: bãi bỏ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; bãi bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC; bãi bỏ quy định về cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội…