(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng (bên mời thầu) vừa chọn được nhà thầu thi công Gói thầu số 11 thuộc Dự án Cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu, tỉnh Cao Bằng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 - Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Biển Đông (Liên danh Xây dựng 99 - Biển Đông) đã vượt qua 2 nhà thầu khác để trúng thầu với giá trúng thầu 106,057 tỷ đồng.

Gói thầu nêu trên áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), nhưng 2 nhà thầu bị loại, gồm: Công ty CP Cơ giới và Xây dựng Thăng Long (NT Thăng Long); Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng HPT - Công ty TNHH Nga Hải - Công ty CP Xây dựng HD Toàn Cầu - Công ty CP Đầu tư Phát triển HUGIA (Liên danh HPT - Nga Hải - Toàn Cầu - HUGIA).

Cụ thể, HSDT của NT Thăng Long không đáp ứng yêu cầu của HSMT: hợp đồng tương tự không đáp ứng yêu cầu tương tự về bản chất và độ phức tạp với gói thầu nêu trên; bố trí không đủ số lượng tối thiểu một số thiết bị thi công...

HSDT của Liên danh HPT - Nga Hải - Toàn Cầu - HUGIA không đáp ứng điểm yêu cầu tối thiểu về đánh giá kỹ thuật.

Về các thành viên trong Liên danh trúng thầu, Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 từng được công bố trúng thầu (tư cách độc lập hoặc thành viên liên danh) nhiều gói thầu có giá trị lớn. Gói thầu có giá trị lớn nhất được công bố trúng thầu có sự tham gia của Xây dựng 99 trị giá 283,897 tỷ đồng.

Trong gần 4 năm qua, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Biển Đông được công bố trúng thầu 1 gói thầu, với giá trúng thầu là 22,7 tỷ đồng.