(BĐT) - Ban Quản lý dự án lưới điện TP.HCM (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4 – Cung cấp VTTB, xây lắp cáp ngầm 220 kV Cát Lái - Công nghệ cao và ngăn 220 kV mở rộng tại Trạm biến áp 220 kV Cát Lái, kể cả thí nghiệm hiệu chỉnh, thuộc Dự án Đường dây 220 kV Cát Lái - Công nghệ cao. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Thái Dương - Licogi 16. Giá trúng thầu của liên danh này là gần 40.897 triệu đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Quyết định phê duyệt số 2874/QĐ-EVN-HCMC ngày 20/7/2016 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM, thời gian thực hiện hợp đồng của Gói thầu là 170 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Thông tin với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Trịnh Hoàng Dũng, Phó Trưởng phòng Quản lý đấu thầu của Ban Quản lý dự án lưới điện TP.HCM cho biết, giá gói thầu nêu trên được phê duyệt lần đầu là hơn 78.000 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày 27/4/2016 đã có sự điều chỉnh dự toán gói thầu và giá gói thầu được điều chỉnh xuống hơn 51.445 triệu đồng do giảm khối lượng công việc của Gói thầu so với thời điểm phê duyệt giá gói thầu ban đầu.

Về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trên, ông Dũng cho biết, đã có 5 nhà thầu đến mua hồ sơ mời thầu và chỉ có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Bên mời thầu đã báo cáo Tổng công ty Điện lực TP.HCM xem xét xử lý “tình huống” trong đấu thầu khi chỉ có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Và được sự đồng ý của Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Bên mời thầu đã tiến hành đóng/mở thầu Gói thầu số 4 với sự tham gia nộp HSDT của 2 nhà thầu, gồm: Liên danh Thái Dương - Licogi 16 và Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây lắp điện số 5. Tuy nhiên, trong quá trình chấm thầu, Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây lắp điện số 5 đã không vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật vì không đạt các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Vì vậy, chỉ có nhà thầu Liên danh Thái Dương - Licogi 16 được đánh giá ở bước tiếp theo và đã trúng thầu.