(BĐT) - Liên danh Công ty CP Nam Sao - Hưng Phú vừa trúng Gói thầu NCB số 04-NCB Gia Lai thuộc Dự án Xây dựng nhà học 18 phòng và 03 phòng thí nghiệm tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của Ban Quản lý dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 tỉnh Gia Lai thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, có 4 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu. Đó là Công ty TNHH MTV An Văn Thức Gia Lai, Công ty CP Lam Sơn, Liên danh Công ty CP Nam Sao - Hưng Phú, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Thịnh Hoàng. Trong đó, giá dự thầu thấp nhất là của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Thịnh Hoàng, thấp thứ hai là của Liên danh Công ty CP Nam Sao - Hưng Phú.

Tuy nhiên, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Thịnh Hoàng không lọt vào vòng đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu. Lý giải nguyên nhân, Ban Quản lý dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 tỉnh Gia Lai cho biết, đó là do hồ sơ chứng minh kinh nghiệm thi công các công trình có tính chất tương tự không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Trong số 3 nhà thầu còn lại, Liên danh Công ty CP Nam Sao - Hưng Phú có giá đánh giá thấp nhất (hơn 10,787 tỷ đồng) và được lựa chọn trúng thầu với giá trúng thầu hơn 10,787 tỷ đồng.  Loại hợp đồng là trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 300 ngày.

Cả 2 nhà thầu là Công ty CP Lam Sơn và Công ty TNHH MTV An Văn Thức Gia Lai đều có giá đánh giá cao hơn nhà thầu được lựa chọn. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV An Văn Thức Gia Lai không có văn bản đồng ý gia hạn thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu cũng như gia hạn thời gian hiệu lực của bảo lãnh dự thầu theo yêu cầu của Bên mời thầu.

Dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng địa phương. Gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.