(BĐT) - Ban Quản lý dự án 85 (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 9 Thi công cải tạo, nâng cấp nền đường, kiến trúc tầng trên một số đoạn tuyến thuộc các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu số 9 thuộc Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt - Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa - Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên - Công ty CP Đường sắt Quảng Bình. Giá trúng thầu là 188,85 tỷ đồng (giá gói thầu là 188,971 tỷ đồng, chênh lệch giảm 0,121 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,06%; thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng (ngắn hơn 3 tháng so với tiến độ mời thầu), hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu số 9 sử dụng vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đường sắt, đường bộ quan trọng, cấp bách; được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Cán bộ của Ban Quản lý dự án 85 cho biết, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Trong đó, Liên danh Công ty CP Đường sắt Phú Khánh - Công ty CP Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Có 2 nhà thầu vượt qua vòng đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhưng Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 - Công ty CP Công trình Thành Phát bị loại ở bước đánh giá về tài chính. Ban Quản lý dự án 85 đã ký hợp đồng thi công với Liên danh trúng thầu.