Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu giao thông hơn 225 tỷ đồng tại Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình (Ban giao thông Hòa Bình) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 436 (đoạn Km0+00 - Km7+00).
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Theo đó, Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại Mỹ Phong - Công ty CP Xây dựng công trình 568 - Công ty CP Xây dựng Lạc Việt trúng thầu với giá 225,509 tỷ đồng, giảm 0,514 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,2%; thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu nêu trên sử dụng ngân sách tỉnh Hòa Bình, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), trong đó Công ty CP Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn bị loại vì không đạt yêu cầu về năng lực, Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299 bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Cán bộ của Ban giao thông Hòa Bình cho biết, Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Liên danh trúng thầu. Dự kiến, công trình sẽ khởi công vào tháng 2/2022.

Ttrong Liên danh trúng thầu, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại Mỹ Phong có địa chỉ tại tỉnh Hòa Bình. Thời gian qua, Công ty trúng nhiều gói thầu và đang thi công hàng loạt gói thầu quy mô lớn, nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chuyên đề