(BĐT) - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bên mời thầu) cho biết, Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 703 - Tổng công ty Thành An là nhà thầu trúng Gói thầu XL1 Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km0+000 - Km15+000 (bao gồm các cầu: Lai Phước, Khe Ái Tử, cầu vượt Tỉnh lộ 579) thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu là 547,465 tỷ đồng, giá gói thầu là 551,241 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm gần 0,7%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu nêu trên sử dụng vốn trái phiếu chính phủ, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Theo Bên mời thầu, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), trong đó 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm gồm: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành; Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi.

Trong Liên danh nhà thầu trúng thầu, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 703 đảm nhận 65% khối lượng công việc, còn Tổng công ty Thành An đảm nhận 35% khối lượng công việc. Hiện Liên danh nhà thầu trúng thầu đang trong thời gian đàm phán để ký kết hợp đồng.