(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 21 Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị (trừ phần thiết bị giáo dục, công nghệ thông tin và hệ thống phòng cháy chữa cháy, bao gồm 5% dự phòng phí) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp trường THCS Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.
Liên danh D&T - Thăng Long trúng thầu Gói thầu số 21 Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp trường THCS Thạch Bàn

Liên danh D&T - Thăng Long trúng thầu Gói thầu số 21 Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp trường THCS Thạch Bàn

Theo đó, Liên danh Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Kinh doanh Xây dựng Hà Nội D&T - Công ty CP Thiết kế Xây dựng và Nội thất Thăng Long (Liên danh D&T - Thăng Long) trúng thầu với giá 103,533 tỷ đồng

Có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), trong đó, Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh bị loại. HSDT của Nhà thầu không có tài liệu chứng minh doanh thu hoạt động xây dựng trong 3 năm (báo cáo tài chính 2018 - 2020). Văn bản làm rõ có kèm theo tờ khai thuế nhưng không đáp ứng quy định theo mẫu tại HSMT. Nhà thầu này cũng không có tài liệu chứng minh quy mô, cấp loại công trình của hợp đồng tương tự. Văn bản làm rõ có kèm theo thuyết minh báo cáo dự án đầu tư nhưng không thuộc dự án nào trong 2 hợp đồng kèm theo, thuyết minh báo cáo dự án đầu tư không có xác nhận của chủ đầu tư. Nhân sự của nhà thầu trong HSDT cũng không đạt yêu cầu HSMT…

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Kinh doanh Xây dựng Hà Nội D&T được công bố trúng 14 gói thầu cải tạo, sửa chữa (chủ yếu là liên danh với nhà thầu khác) trên địa bàn một số quận tại Hà Nội từ năm 2016 tới nay.

Công ty CP Thiết kế Xây dựng và Nội thất Thăng Long được công bố trúng 31 gói thầu từ năm 2016 đến nay, chủ yếu tại Hà Nội và một vài gói thầu tại Thanh Hóa...